Home รายละเอียดแฟรนไชส์
รายละเอียดแฟรนไชส์

สิ่งที่ต้องปฏิบัติจากการเป็นสมาชิก

1. ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท เท่านั้น (เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน)
- น้ำซอส ชนิดต่างๆ และน้ำสลัด
- เนื้อสัตว์ทุกชนิด ได้แก่ เนื้อหมู ไก่ วัว ปลากระพง ปลาแซลมอน ปลาซาบะ ขาแกะ นกกระจอกเทศ ปลาอินทรีย์ เป็นต้น

2. บริษัทกำหนดส่งผลิตภัณฑ์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมียอดสั่งผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำ 10,000 บาท(บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน)
- ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จัดส่งฟรี(ระยะทาง 50 กม.)
- ในเขตต่างจังหวัด ส่งฟรีจากบริษัทฯ ถึงท่ารถโดยสารปรับอากาศ และจากท่ารถโดยสารปรับอากาศถึงร้านท่าน คิดค่าขนส่งตามจริง

3. จำหน่ายสินค้าในราคาที่บริษัทกำหนดจากทางบริษัทเท่านั้น

4. รักษามาตรฐานคุณภาพสิ้นค้าตามที่บริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจมารตฐานสินค้า( Quality Control) เป็นระยะๆ

5.ปฏิบัติตามข้อแนะนำของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

 


Page 2 of 2
Design by Readytime.com / Script by Joomla!